Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we aandacht besteed aan het beëindigen van de jury activiteiten voor onze vereniging van Grytsje en Siemen Albada. Altijd stonden zij klaar voor vrijwilligersactiviteiten.

Ook werd Frank Atsma in het zonnetje gezet. Frank had laten weten dat hij stopte met het geven van de zomertrainingen om meer te genieten van zijn boot.

Omdat Annie Sierdsma en Benny Leenstra niet aanwezig konden zijn op de algemene ledenvergadering hebben we tijdens de laatste bestuursvergadering Annie en Bennie namens alle leden en donateurs hartelijk bedankt voor al hun werkzaamheden binnen het bestuur.

Een cadeau in de vorm van een blijvende herinnering aan de bestuurstijd werd dan ook door beiden bijzonder gewaardeerd.