Bericht leden

Beste leden,

Het Corona virus dat slechts 125 nanometer in doorsnede is heeft het voor elkaar gekregen dat alles anders is.

Wie had kunnen denken dat één virus in staat zou zijn om de wereld genadeloos op de knieën te krijgen en alles ontwricht wat ons dierbaar is.

Het vroegtijdig sluiten van onze geliefde ijsbaan, stoppen met de winterconditie trainingen, alleen boodschappen doen en niet gezellig met elkaar buurten, ongelooflijk.

Ook onze Algemene Ledenvergadering, welke normaal gesproken in het voorjaar plaats vindt moesten we uitstellen.

Het bestuur heeft het voornemen om deze nu te houden begin september.

Natuurlijk als de overheid ons de komende tijd geen beperkingen op gaat leggen.

U ontvangt eind augustus de uitnodiging met de agenda.

Zodra er kan worden ingeschreven voor de trainingen in het komende seizoen zullen we dit berichten.

Nu op dit moment een aantal beperkingen zijn versoepeld ziet het er voor ons alweer een beetje vrolijker uit.

Wij wensen een ieder goede gezondheid en een prettige vakantie.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur

 STC De Preamkeskouwers