Informatie leden

Het verenigingsjaar loopt van mei t/m april.

Contributie.
Als lid van de vereniging ben je basiscontributie verschuldigd.
De basiscontributie wordt gebruikt voor onkosten/vrijwilligersvergoeding aan de trainers en voor zaken om de club draaiende te houden.

Categorie Basiscontrib. + adm. kst Looptraining Skeelertraining
Pupillen 32,00 45,00 36,00
C junior 37,00 57.50 36,00
B junior 37,00 57.50 36,00
A junior 37,00 57.50 36,00
(neo) senior / Master 42,00 70,00 36,00

Actieve leden / KNSB waarde pakket
De KNSB vraag verenigingen haar Actieve Leden bij de bond te registreren.
De kosten voor deze Actieve Leden bedraagt € 6,40 voor jeugdleden en € 9,10 voor senioren.

Bekijk hier de voordelen voor actieve leden.

Bedrage Gewest Fryslân
Het Gewest Fryslân vraagt een bijdrage van € 10,00 per zegelhouder.

Toegangspasje Thialf
De kosten voor een het toegangspasje van Thialf bedraagt eenmalig € 10,00.
Let op! Gooi het toegangspasje aan het eind van het seizoen niet weg. Deze kan voor het volgende seizoen weer activeert worden.

Opzeggen lidmaatschap:
Het opzeggen van de lidmaatschap moet schriftelijk en voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris worden opzegt, zoals vermeld in de statuten.
Wij als bestuur geven onze leden een ruimer bedenktijd. Uiterlijk voor 31 juli moet de opzegging bij de secretaris binnen zijn. Bij opzeggingen na deze datum is basiscontributie verschuldigd over het lopend verenigingsjaar.