Contribitie / trainingabonnementen

Beste Preamkeskouwers,

Het nieuwe seizoen is alweer volop aan de gang. Leden van de De Preamkeskouwers kunnen deelnemen aan het uitgebreid zomerprogramma (looptrainig, MTB en skeelertraining). Vanaf heden is het weer mogelijk om trainingsabonnementen te bestellen voor het schaatsseizoen.

Schaatstrainingen
De trainingen op donderdag/vrijdag/zaterdag/zondag beginnen in de week van donderdag 21 september. De trainingen op dinsdag en woensdag beginnen in de week van 3 oktober. Laatste training is op 17 maart. 1.1 (333m baan) vervalt. Totaal zijn er 22 trainingen. Einddatum afhankelijk van definitieve toewijzing grote toernooien aan Thialf. Op dit moment wordt door de BC Thialf rekening gehouden met 4 toernooien. Bij de World Cup bestaat de kans dat de gehele week uitvalt. Bij uitvaltrainingen worden 3.2 en 5.2 samengevoegd.

Trainingsuren en tarieven
Bekijk via de buttons de trainingstijden en tarieven.

Toegang tot Thialf
Het pasjes systeem dat afgelopen seizoen is ingevoerd zal ook komend seizoen toegepast worden. De uitgegeven passen worden hergebruikt. Er hoeven dus geen nieuwe passen te worden aangeschaft door de rijders die reeds een pas in bezit hebben. Indien men de toegangspas heeft vergeten, dan kan tegen betaling van € 5,00 bij de balie een éénmalige toegangspas worden verkregen. Bij verlies van zijn of haar toegangspas kan men via de club een nieuwe pas aanvragen. Kosten hiervan bedragen € 10,00. De pas kan 3 dagen na aanvraag van de club bij de baancommissie worden afgehaald bij de balie van Thialf. De huidige werkwijze met toegangscontrole tijdens trainingen wordt gehandhaafd.

Kortingsactie Jeugdleden
Voor jeugdleden van STC de Preamkeskouwers is dit seizoen een korting van 50% op de basiscontributie van toepassing. Dit wordt gefinancierd uit het Poiesz Jeugd sponsor potje.

Toeslag voor schaatstrainersvergoeding
Voor dit seizoen is een toeslag van toepassing per trainingsabonnement inzake trainersvergoeding . Voor senioren is deze toeslag € 25,00 en voor jeugdleden € 15,00. In het seizoen 2014/2015 was dit nog € 50,00 voor senioren (goed gekeurd bij de Algemene Ledenvergadering destijds). De afgelopen 2 seizoenen is deze toeslag niet doorberekend aan onze leden.

Bijdrage Gewest Fryslân
Het bestuur van Gewest Fryslân had het voornemen om over seizoen 2016/2017 € 10,00 per zegelhouder in rekening te brengen. Uiteindelijk is het definitieve bedrag vastgesteld op € 5,00 (overgangsregeling). Voor dit seizoen is wel € 10,00 van toepassing. Het teveel betaalde bedrag zal worden verrekend met het huidige seizoen of worden terug betaald bij opzegging lidmaatschap.

KNSB Waardepakket
Het KNSB waardepakket waar ook de ongevallenverzekering onder valt in met € 1,00 verhoogd naar € 8,50 voor Actieve sporters vanaf 18 jaar en voor Actieve sporters tot 18 jaar is dit € 6,00.

Het KNSB waardepakket bied de volgende voordelen:

  • Gratis ongevallenverzekering (Overlijden en blijvende invaliditeit)
  • Gratis eenmalig gebruik van een online langebaan wedstrijddaglicentie
  • Sportief aanbod voor een zorgverzekering met 7,5%-10% korting
  • Tijdens de actieperiode 20% korting op alle FILA kleding in de shop van schaatsen.nl
  • Korting op tickets voor verschillende evenementen
  • Opzeggen lidmaatschap
   Het opzeggen van de lidmaatschap moet schriftelijk en voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris worden opzegt, zoals vermeld in de statuten. Wij als bestuur geven onze leden een ruimer bedenktijd. Uiterlijk voor 31 juli moet de opzegging bij de secretaris binnen zijn. Bij opzeggingen na deze datum is basiscontributie verschuldigd over het lopend verenigingsjaar.Contributieformulier invullen en trainingsabonnementen bestellen kan via onderstaande buttons:

   BESTELLIJST PUPILLEN 8 – 12 jaar

   BESTELLIJST B / C JUNIOREN 13 – 16 jaar

   BESTELLIJST A JUNIOREN 17-18 jaar

   BESTELLIJST (NEO) SENIOREN / MASTERS vanaf 19 jaar.

   ALLEEN CONDITIETRAINING SENIOREN (GEEN SCHAATSTRAINING)

   Met sportieve groeten,

   Het bestuur van STC de Preamkeskouwers