Uitnodiging ALV 2022

Aan de leden en de ouders van de jeugdleden van STC De Preamkeskouwers
Algemene ledenvergadering 2022

L.S.
Namens het bestuur van STC De Preamkeskouwers nodig ik u hierbij van harte uit tot het
bijwonen van de jaarvergadering van STC De Preamkeskouwers, welke zal plaatsvinden op
woensdag 14 september 2022 in Het Schaatsmuseum te Hindeloopen.

Datum: 14 september 2022

Aanvang: 19.30 uur.

Locatie:  Het Schaatsmuseum, Kleine Weide 1 te Hinderlopen

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Ingekomen stukken
4. Notulen algemene ledenvergadering 2021
5. Jaarverslag seizoen 2021-2022
6. Financieel verslag seizoen 2021-2022
7. Verslag kascommissie
8. Contributie
9. Trainingen seizoen 2022-2023
10. Schaatskleding nu (en de toekomst)
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting
14. Informeel samenzijn

Aanmelden kan via onderstaande button.

Aanmelding ALV 2022

Met vriendelijke groet,
Lourens Bijlsma, STC De Preamkeskouwers